Ţinând cont de reacţiile mass-media cu privire la Regulamentul despre accesul în sediile instanţelor judecătoreşti, şi în special de observaţiile aduse prevederilor ce reglementează accesul jurnaliştilor în şedinţele de judecată, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, dl Mihai Poalelungi, în calitatea sa de membrul de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, intenţionează să propună modificarea şi completarea actului cu caracter normativ menţionat.

Pentru a oferi mass-media şi publicului larg condiţii mai clare şi mai simple de acces la şedinţele de judecată, Vă solicităm să expediaţi propuneri cu privire la modificarea Regulamentului pe www.info@csj.md.