Notă informativă ce vizeazăpractica judiciară de examinare a cererilor cu valoare redusă