CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMISIA DE CONCURS

LISTA CANDIDAȚILOR care au promovat proba scrisă la concursul din 22 aprilie 2019 şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie, care va avea loc în sediul Curţii Supreme de Justiţie din str. M. Kogălniceanu, 70, mun. Chişinău, la data de 13.05.2019, ora 9:00

 1.   Ciorba Alexandru