Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova informează publicul cu privire la existenţa unor false demersuri care i-au fost atribuite. Acestea le-au parvenit domnului Dmitri Constantinov, Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii Teritorial-administrative Găgăuzia.

Primul demers datează cu 01.10.2015. Prin acesta, o persoană care semnează cu numele unui funcţionar al Curţii Supreme de Justiţie, în numele Preşedintelui Curţii, pe o foaie cu antetul Curţii, îi solicită Preşedintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia să-i ofere informaţii privind „executarea de către Adunarea Populară UTA Găgăuzia, inclusiv Comisia Juridică a articolului 38 din Constituţia Republicii Moldova şi a Deciziei CSJ nr. 2-1080, nr. de ieşire 0292”.

Cel de-al doilea demers, datat cu 02.11.15, semnat cu acelaşi nume, însă cu o semnătură vizibil diferită, îi solicită în mod repetat Preşedintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia furnizarea de informaţii privind executarea articolului 38 din Constituţie şi a Deciziei CSJ nr. 2-1080, cu numărul de ieşire 0292.

Curtea Supremă de Justiţie neagă autenticitatea acestor solicitări.

Nu am fi aflat despre falsuri dacă domnul Dmitri Constantinov, Preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, nu ne-ar fi comunicat printr-o adresă faptul că a trimis demersurile „noastre” Comisiei Juridice a Adunării, urmând a ne informa cu privire la rezultatele cercetării acesteia.

Curtea Supremă de Justiţie a sesizat, sub acest aspect, organele de urmărire penală, pentru întreprinderea măsurilor care se impun, potrivit legislaţiei incidente a Republicii Moldova.

În anexă, demersurile false şi răspunsul Preşedintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia.