Stimaţi cetăţeni,

Cu prilejul sărbătorilor naționale „Ziua Independenței” și „Limba noastră”, am onoarea de a Vă adresa cele mai calde urări de pace, bunăstare și prosperitate!

La 27 august 1991 Republica Moldova și-a declarat independența, devenind stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască viitorul în conformitate cu idealurile și năzuințele poporului.

Această zi nu are doar o conotație social-politică, dar și o aspirație de suflet - renașterea celor mai de preț valori ce determină un popor: istoria, limba și unitatea națională.

”Limba noastră” este sărbătoarea identității și demnității naționale, ce reprezintă gloria neamului, valoarea şi bogăţia tradiţiilor care ne unesc într-o mare comunitate spirituală pe toţi cei ce o vorbim.

Felicitări tuturor cetățenilor și la mulți ani, Republica Moldova!

 

Cu deosebită considerație,

Maria GHERVAS

  Preşedinte interimar al Curţii Supreme de Justiţie