În perioada 15 – 18 mai 2022, Preşedintele interimar al Curţii Supreme de Justiţie, Vladimir Timofti, a participat la cea de-a XII-a Conferință a Președinților de Instanțe Supreme din Europa Centrală și de Est, care în acest an s-a desfăşurat în Praga, Republica Cehă.

Institutul CEELI (Central and Eastern European Law Initiative) împreună cu Preşedintele Curţii Supreme a Republicii Cehe, Petr Angyalossy, au găzduit evenimentul care a oferit oportunitatea preşedinţilor de instanţe supreme să facă schimb de opinii şi bune practici, dar şi să discute despre provocările cu care se confruntă instanţele de judecată.

Discuţiile s-au axat pe mai multe tematici, în special, accesul la justiție, rolul și responsabilitatea președintelui de instanță supremă, transparenţa activităţii instanţelor de judecată şi percepţia publicului, soluționarea alternativă a litigiilor, ş.a. O sesiune aparte a fost dedicată problemelor specifice cu care se confruntă instanţele din Ucraina, avându-l în calitate de speaker pe Preşedintele Curţii Supreme din Ucraina, Vsevolod Kniaziev.

În cadrul evenimentului, Preşedintele interimar Vladimir Timofti a semnat Declaraţia cu privire la Principiile de Independenţă a Justiţiei, adoptată pe 14 octombrie 2015, la Conferinţa Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est, Brijuni, Croaţia. Principiile enunțate în Declaraţia de la Brijuni se fundamentează pe baza Declarației Universale а Drepturilor Omului, Pactului Internațional cu privire la Drepturile Civile şi Politice, Convenției Europene а Drepturilor Omului, acestea fiind unele dintre principalele reglementări din dreptul internațional.

Menţionăm că, începând cu anul 2011, în cadrul Conferinţei Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est, Institutul CEELI reuneşte reprezentanţii sistemelor judiciare din 23 de ţări, instanţa supremă din Republica Moldova fiind şi ea parte a Conferinţei.

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul