Modificări în conducerea Curţii Supreme de Justiţie

La 12 martie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 30 privind numirea judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, Tamara Chișca-Doneva în funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ, pe un termen de 4 ani. (http://csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-justitie/judecatorii-curtii-supreme-de-justitie/77-chisca-doneva)

 

Prin Hotărârea nr. 31 din 12 martie 2021, Parlamentul Republicii Moldova a numit judecătorul Curţii Supreme de Justiţie, Nadejda Toma în funcţia vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului Penal, pe un termen de 4 ani. (http://csj.md/index.php/despre-curtea-suprema-de-justitie/judecatorii-curtii-supreme-de-justitie/309-tt)

 

Conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 70/7 din 16 martie 2021, vicepreşedintele Curţii Supreme de Justiţie, preşedintele Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ, Tamara Chișca-Doneva, va exercita interimatul funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție.

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul