La 17 martie 2021, judecătorul Tamara Chișca-Doneva, Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție, împreună cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi președinții Curților de Apel, a luat parte la audierile publice organizate de către Comisia juridică pentru numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova. În cadrul ședinței, au fost discutate problemele și blocajele existente în momentul de față în sectorul justiției și activitățile recomandate pentru soluționarea lor.

 În discursul său, Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție a accentuat că instanţa judecătorească supremă asigură aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei de către toate instanţele judecătoreşti şi soluţionează litigiile apărute în cadrul aplicării legilor. Una din dificultăţile cu care se confruntă Curtea Supremă de Justiție în activitatea sa ţine de blocarea activităţii Plenului Curţii Supreme de Justiţie, din cauza numărului insuficient de judecători.

Actualmente, a subliniat Tamara Chișca-Doneva, Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție, din numărul integral de 33 judecători activează doar 22, dintre care 3 sunt detaşaţi în componenţa Consiliului Superior al Magistraturii. Acest fapt face imposibilă desfășurarea ședințelor Plenului Curții Supreme de Justiție, care sunt deliberative cu prezența a nu mai puțin de două treimi din numărul total al membrilor Curții. Astfel, activitatea Plenului Curţii Supreme de Justiţie privind uniformizarea şi generalizărea practicii judiciare, adoptarea hotărîrilor cu caracter explicativ, emiterea, la solicitarea instanţelor judecătoreşti a avizelor consultative în cazul apariţiei problemelor legate de aplicarea legii, nu poate fi desfăşurată de mai mult timp.

   De asemenea, Președintele interimar al Curții Supreme de Justiție a menţionat despre necesitatea ajustarii la realităţile şi necesităţile zilei de azi a criteriilor privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, iar Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor să promoveze reguli mai stricte şi concise privind evaluarea şi promovarea judecătorilor.

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul