CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

COMISIA DE CONCURS

Lista candidațilorcare au promovat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curții Supreme de Justiție din 05 martie 2021 şi sunt admişi la proba interviul, care va avea loc în sediul Curţii Supreme de Justiţie din str. M. Kogălniceanu, 70, mun. Chişinău, la data de 12 martie 2021, ora 09.00

Nr. d/o

Nume, prenume

1.

Beșelea Elena