La 1 martie 2021, a avut loc Şedinţa Consiliului Naţional de Comunicare, organizată de Direcţia generală comunicare şi relaţii publice a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova. Curtea Supremă de Justiţie a fost reprezentantă, în regim online, de către responsabilii de comunicare din cadrul Direcţiei monitorizare şi relaţii cu publicul a Secretariatului.

În cadrul şedinţei a fost discutat proiectul Planului de acțiuni al Consiliului Naţional de Comunicare pentru anii 2021-2022, în care se vor întruni organizarea mai multor evenimente şi vor prevedea elaborarea unor proiecte comune cu mass-media și societatea civilă, destinate sporirii şi creșterii încrederii în instituțiile publice. De asemenea, participanţii au efectuat un schimb de opinii privind bunele practici în activitatea responsabililor de comunicare din cadrul instituțiilor publice.   

 Consiliul Național de Comunicare a fost creat în anul 2017 şi reprezintă o platformă de lucru pentru schimb de informații și cooperare între comunicatorii din instituțiile publice.  

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul