La 25 februarie 2021, s-a desfăşurat, în format online, ședința Comitetului de coordonare al proiectului Consiliului Europei ”Combaterea violenței asupra copiilor în Republica Moldova“. Din partea Curţii Supreme de Justiţie, la şedinţă a participat judecătorul Curţii Supreme de Justiţie, Liliana Catan.

În timpul lucrărilor Comitetului, judecătorul Liliana Catan a expus opiniile Curţii Supreme de Justiţie privind realizările atinse în cadrul Planului de Acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020) în perioada 1 aprilie 2020-31 decembrie 2020, inclusiv, ale proiectului ”Combaterea violenței asupra copiilor în Republica Moldova“ şi a susținut consolidarea cadrului de protecție al copilului și al sistemului judiciar al țării, cu accent pe protecția copiilor împotriva violenței sexuale, promovarea practicilor de justiție prietenoasă copiilor.

 Parteneri ai Proiectului sunt: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Justiției, Procuratura, Institutul Național al Justiției şi Curtea Supremă de Justiție.

 

Direcţia monitorizare şi relaţii cu publicul