CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE

 

COMISIA DE CONCURS

LISTA CANDIDAȚILOR

 

admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie

 

1.   Baleanu Ion

2.   Petcova Oxana

3.   Ciorba Alexandru

 

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului

Concursul include proba scrisă şi interviul. Proba scrisă se va desfăşura la data de 22 aprilie 2019, ora 9.00, în sediul Curţii Supreme de Justiţie din str. M.Kogălniceanu, 70, mun. Chișinău.

Atenţie!!!      

La interviu sunt admiși doar candidaţii care au promovat pozitiv proba scrisă.

Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi publicată pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie www.csj.md

Persoana de contact: Tatiana Secrieru, şef Direcţie resurse umane

Telefon:0 (22) 22-32-01