La 17 aprilie anul curent a avut loc întâlnirea Președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță cu membrii misiunii de experţi Zenonas Burokas, Procuror la Procuratura Generală a Lituaniei, Armanas Abramavicius, Judecător la Curtea Supremă a Lituaniei, Audrone Kartaniene, Judecător la Curtea Supremă a Lituaniei şi Daina Mazeikiene, Şef de direcţie în Serviciul de investigare a Crimelor financiare. În cadrul întâlnirii a fost abordată tematica suportului în consolidarea capacităţilor opearţionale ale organelor de aplicare a legii din Republica Moldova în domeniul prevenirii şi investigării actelor de corupţie.

Părțile au menționat faptul că fenomenul corupției trebuie abordat într-o manieră complexă, prin utilizarea eficientă a tuturor instrumentelor legislative şi instituţionale, la nivel de prevenire şi combatere.

Dl Ion Druță a salutat ideea proiectului, susținând, că, tematica respectivă rămâne o prioritate strategică pentru Republica Moldova în scopul eficientizării cadrului legal  și pentru a asigura rezultate durabile în domeniul dat. Totodată, Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie a remarcat faptul că este necesară armonizarea legislației naționale din domeniu în conformitate cu standardele și cele mai bune practici ale UE.

În rezultatul discuţiilor, părţile au reiterat că în urma aplicării proiectului urmează să fie îmbunătăţite procesul de luare a deciziilor, procedurile interne, precum şi cooperarea inter-instituţională, coordonarea şi comunicarea privind investigarea actelor de corupţie.