Pe agenda întrevederii de astăzi, 15 aprilie a Președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druță cu Excelența Sa, Zhang Yinghong, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova au figurat chestiuni privind colaborarea dintre Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova și Curtea Populară Supremă a Republicii Populare Chineze.

Părțile au menționat importanța semnării la 18 mai 2018 a Memorandumului de înțelegere dintre Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova și Curtea Populară Supremă a Republicii Populare Chineze și au abordat aspecte legate de acțiunile ce urmează a fi implementate întru consolidarea relațiilor de colaborare bilaterală în domeniul judiciar. Totodată, Ion Druță a subliniat interesul CSJ în domeniile precum utilizarea tehnologiilor informaționale din cadrul instanței supreme, inclusiv formarea profesională a judecătorilor, altor categorii de personal. În această ordine de idei, cei doi oficiali şi-au exprimat dorința reciprocă de a intensifica dialogul instituțional. 

Zhang Yinghong a apreciat dezvoltarea relațiilor dintre Curtea Populară Supremă a Republicii Populare Chineze și Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova ca fiind constructive și prietenești și a reiterat disponibilitatea pentru realizarea proiectelor de cooperare, considerăndu-le favorabile și binevenite pentru ambele părți.