Standarde Europene in Justiţie
Justiţie Echitabilă
ANUNŢ

            CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE  COMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR dmişi la concursul proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de consultant în secţia civilă, comercială [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

             Curtea Supremă de Justiţiestrong>   COMISIA DE CONCURS   ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice din cadrul Secretariatului Cur [ ... ]

Citeşte
Sarıgül v. Turcia. Articolul 10. Libertatea de exprimare. Lipsa de precizie a criteriilor care au condus la confiscarea de către a...

Sarıgül v. Turciastrong> - 28691/05 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a II-a] icolul 10 Articolul 10-1 Libertatea de exprimare Lipsa de precizie a criteriilor care au condus la confiscarea de către autoritățile penitenciarului a unui [ ... ]

Citeşte
Vaskrsić v. Slovenia. Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Vânzarea casei reclamantului la o licitație publică pentru executarea unei...

Vaskrsić v. Slovenia/strong> - 31371/12  Hotărârea din 25.4.2017 [Secția a IV-a]  icolul 1 din Protocolul nr. 1  Articolul 1 para. 2 din Protocolul nr. 1  Controlul folosinței proprietățiisp; Vânzarea casei re [ ... ]

Citeşte
Schmidt v. Letonia. Articolul 6. Proces echitabil. Eșecul instanței de divorț de a asigura în mod adecvat citarea persoanei reclam...

Schmidt v. Letonia - 22493/05 Hotărârea din 27.4.2017 [Secția a V-a] icolul 6 Proceduri civile Articolul 6-1 Proces echitabil Eșecul instanței de divorț de a asigura în mod adecvat citarea persoanei reclamate la proces:  [ ... ]

Citeşte
Vizita Înaltului Consilier al Uniunii Europene în domeniul Justiției

Astăzi, 17 mai 2017, la Curtea Supremă de Justiţie a avut loc întrevederea Preşedintelui Mihai Poalelungi cu Înaltul Consilier al Uniunii Europene în domeniul Justiției, dl Inguss Kalniņš. În cadrul acestei întrevederi, s-au discutat mai [ ... ]

Citeşte
Gumeniuc v. Republica Moldova. Articolul 5 § 1 din Convenţie. Dreptul la libertate şi la siguranţă. Încălcare

Gumeniuc v. Republica Moldova – nr.48829/06Hotărârea din 16.5.2017 [Secţia a II-a]. icolul 5 § 1nbsp; Dreptul la libertate şi la siguranţăxaminarea cauzei privind plasarea în arest în lipsa citării legale: ălcare  &n [ ... ]

Citeşte
Simeonovi v. Bulgaria [MC]. Articolul 6. Apărare cu asistență juridică. Lipsa unui avocat în perioada primelor trei zile de aflar...

Simeonovi v. Bulgaria [MC] - 21980/04 Hotărârea din 12.5.2017 [MC] ticolul 6 Proceduri penale Article 6-1 Proces echitabil Articolul 6-3-c Apărare cu asistență juridicăpsa unui avocat în perioada primelor trei zile de af [ ... ]

Citeşte
Pătraşcu v. România. Articolul 6 § 1 din Convenţie. Provocarea de către agentul sub acoperire de a comite infracţiunea. Încălcare....

Pătraşcustrong> v. România /strong>– nr.7600/09Hotărârea din 14.2.2017 [Secţia a IV-a].   icolul 6 § 1 din Cstrong>onvenţie Dreptul la un proces echitabil Provocarea unei persoane de a comite o infracțiune de către un agent sub acoperire: că [ ... ]

Citeşte
Un nou sistem pentru înregistrarea recursurilor civile la CSJ

Începând cu 10 mai 2017, Curtea Supremă de Justiție dispune de un sistem care îi permite să înregistreze recursurile civile pe calculator și nu pe suport de hârtie, ca până la această dată.   Sistemul a fost elaborat date fiind ne [ ... ]

Citeşte