Standarde Europene in Justiţie
Justiţie Echitabilă
Z.A. și alții v. Rusia. Articolele 5 și 3. Privare de libertate. Tratament degradant și inuman. Solicitanți de azil deținuți pentr...

Z.A. și alții v. Rusiastrong> - 61411/15, 61420/15, 61427/15 et al. Hotărârea din 28.3.2017 [Secția a III-a] icolul 5 Articolul 5-1 Privare de libertate Solicitanți de azil deținuți pentru perioade îndelungate de ti [ ... ]

Citeşte
Škorjanec v. Croația. Articolele 3 și 14. Anchetă efectivă, obligații pozitive, discriminare. Omisiunea de a investiga un act de v...

Škorjanec v. Croațiastrong> - 25536/14  Hotărârea din 28.3.2017 [Secția a II-a]  icolul 3  Anchetă efectivăbsp; Obligații pozitivenbsp; Omisiunea de a investiga un act de violență motivat de apartenența rasial [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

            CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIECOMISIA DE CONCURS              Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu la concursul pentru ocup [ ... ]

Citeşte
Matanović v. Coația. Articolul 6. Proces echitabil. Lipsa unei proceduri judiciare efective care să stabilească dacă probele dețin...

Matanović v. Coațiastrong> - 2742/12  Hotărârea din 4.4.2017 [Secția a II-a]  icolul 6  Proceduri penale  Articolul 6-1  Proces echitabil  Lipsa unei proceduri judiciare efective care să stabilească da [ ... ]

Citeşte
Comitetul pentru prevenirea torturii le cere statelor europene să recurgă la plasarea persoanelor în detenție doar ca la o măsură ...

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) le solicită celor 47 de state membre ale Consiliului Europei să facă uz de arestarea preventivă doar ca o măsură de ultim resort și să le ofere persoanelor arestate condiții adecvate de det [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

         CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIECOMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR care au promovat proba scrisă la concursul din 13 aprilie 2017,  sunt invitați la următoarea probă – interviul, care va avea loc în  [ ... ]

Citeşte
Klein și alții v. Germania. Articolul 9. Libertatea religiei, Supunerea comună a unui cuplu căsătorit la plata impozitelor biseric...

Klein și alții v. Germaniastrong> - 10138/11  Hotărârea din 6.4.2017 [Secția a V-a]  icolul 9  Articolul 9-1  Libertatea religiei  Supunerea comună a unui cuplu căsătorit la plata impozitelor bisericești,  [ ... ]

Citeşte
Recomandarea CSJ nr. 99 din 14 aprilie 2017

În data de 14 aprilie 2017, Curtea Supremă de Justiție a emis o nouă Recomandare cu privire la interpretarea normelor de drept ce vizează termenele de procedură. Aceasta poate fi consultată >aici.  

Citeşte
Lovrić v. Croaţia. Articolul 6. Drepturi şi obligaţii cu caracter civil. Imposibilitatea de a contesta excluderea dintr-o asociaţi...

Lovrić v. /strong>Croaţia/strong> - 38458/15 Hotărârea din 4.4.2017 [Secţia a II-a] icolul 6 Proceduri civile Articolul 6-1 Accesul la un tribunal Drepturi şi obligaţii cu caracter civilImposibilitatea de a contesta excluderea dintr-o aso [ ... ]

Citeşte