Standarde Europene in Justiţie
Justiţie Echitabilă
Anunț

          CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE bsp;          COMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice: şef serviciu, Serviciul tehnologii in [ ... ]

Citeşte
Sandu şi alţii v. Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Ingerinţa autorităţilor, fără nici un tem...

Sandu şi alţii v. Republica Moldova şi Federaţia Rusă nr.21034/05 şi altele 7 Hotărârea din 17.7.2018 [Secţia a II-a]   icolul 1 din Protocolul nr. 1 Protecţia proprietăţiistrong>Posesia nestingherită a bunurilor   Inge [ ... ]

Citeşte
Cauza Mangîr şi alţii v. Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Articolul 3, articolul 5 §§ 1, 3 şi 4, articolul 13 coroborat cu art...

Mangîr /strong>şi alţii v. Republica Moldova şi Federaţia Rusăong>– nr. 50157/06Hotărârea din 17.7.2018 [Secţia a II-a]   icolul 3 Interzicerea torturii   Articolul 5 § 1 Dreptul la libertate și la siguranță strong>  Articolu [ ... ]

Citeşte
Iurcovschi şi alţii v. Republica Moldova. Articolul 5 § 4 din Convenție. Refuzul accesului apărării la materialele dosarului, şi a...

Iurcovschi şi alţiistrong> v. Republica Moldova – nr.13150/11 Hotărârea din 10.7.2018 [Secţia a II-a] sp; Articolul 5 § 4/strong> Dreptul la libertate şi la siguranţă nbsp; Refuzul accesului apărării la materialele dosar [ ... ]

Citeşte
Cucu şi alţii v. Republica Moldova. Articolul 5 § 1 din Convenție. Compensaţia insuficientă acordată face ca persoana să nu-şi pia...

Cucu şi alţii v. Republica Moldova strong>– nr. >7753/13, nr. 75188/13 şi nr. 76511/14 Hotărârea din 10.7.2018 [Secţia a II-a]   icolul 5 § 1 Dreptul la libertate şi la siguranţăstrong>  Compensaţia insuficientă acordată fac [ ... ]

Citeşte
Mătăsaru şi Savițchi v. Republica Moldova. Articolele 5 § 1 şi 11 din Convenție. Împiedicarea de a demonstra paşnic şi detenţia il...

Mătăsaru şi Savițchi rong>v. Republica Moldova – nr. >43038/13 Hotărârea din 10.7.2018 [Secţia a II-a]   icolul 5 § 1 Dreptul la libertate şi la siguranţănbsp; Articolul 11 Dreptul la libertatea de întrunire paşnicăbsp;[ ... ]

Citeşte
M.L. și W.W. v. Germania. Articolul 8. Respectarea vieții private. Refuzul de a obliga mass-media să anonimizeze publicaţiile onli...

M.L. și W.W. v. Germania - 60798/10 și 65599/10Hotărârea din 28.6.2018 [Secția a V-a] icolul 8 Obligații pozitive Articolul 8-1 Respectarea vieții private Refuzul de a obliga mass-media să anonimizeze publicaţiile online vechi, la  [ ... ]

Citeşte
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

Curtea Supremă de Justiţiestrong> COMISIA DE CONCURS ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin H [ ... ]

Citeşte
Topal v. Republica Moldova. Articolul 6 § 1 din Convenție. Dreptul la un proces echitabil. Intervenția legislativului în modificar...

Topal v. Republica Moldova – nr.12257/06 Hotărârea din 3.7.2018 [Secţia a II-a]   icolul 6 Proceduri civile   Articolul 6 § 1 Proces echitabil   Intervenția legislativului în modificarea legilor în cursul pr [ ... ]

Citeşte
Mocanu şi alţii v. Republica Moldova. Articolul 1 din Protocolul nr. 1. Protecţia proprietăţii. Nerespectarea procedurii legale cu...

Mocanu şi alţii v. Republica Moldovastrong>– nr. href="https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["5711/03"]}" target="_blank">8141/07  Hotărârea din 26.6.2018 [Secţia a II-a]   icolul 1 din Protocolul nr. 1 Protecţia proprietăţiinbsp; Nerespectarea procedurii legale cu privire la expropriere – că [ ... ]

Citeşte