Justiţie Echitabilă
Standarde Europene in Justiţie
Vizita delegației din Republica Populară Chineză la Curtea Supremă de Justiție

Astăzi, 18 mai 2018, la invitația Curții Supreme de Justiție o delegație de judecători din Republica Populară Chineză au vizitat instanța supremă. Președintele Curții Supreme de Justiție, dl Ion Druță, a salutat prezența oaspeților  [ ... ]

Citeşte
Mereuţa v. Republica Moldova. Articolul 3 din Convenție. Omiterea termenului de punere sub învinuire a bănuitului de către autorit...

Mereuţa v. Republica Moldova /strong>– nr. 64401/11 Hotărârea din 15.5.2018 [Secţia a II-a] icolul 3 Interzicerea torturii Omiterea termenului de punere sub învinuire a bănuitului >de către autorităţile statului trong> – c [ ... ]

Citeşte
Paşa v. Republica Moldova. Articolul 5 § 1 şi § 4 din Convenție. Detenţia ilegală a reclamantului şi îngrădirea accesului la mater...

Paşa v. Republica Moldova /strong>– nr. 50473/11 Hotărârea din 15.5.2018 [Secţia a II-a] icolul 5 § 1 şi § 4reptul la libertate şi la siguranţă Detenţia ilegală a reclamantului şi îngrădirea accesului la materialele dosar [ ... ]

Citeşte
Anunț cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice

Curtea Supremă de Justiţiestrong> COMISIA DE CONCURS ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice       În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs,  [ ... ]

Citeşte
Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice

Curtea Supremă de Justiţiestrong> COMISIA DE CONCURS ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publicebsp;          În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea func [ ... ]

Citeşte
Vizita judecătorilor federali din Statele Unite ale Americii la Curtea Supremă de Justiţie

Astăzi, 14 mai 2018, la Curtea Supremă de Justiţie, a avut loc întrevederea preşedintelui Curţii, domnul Ion Druţă, cu judecătorii federali din Statele Unite ale Americii şi cu reprezentanţii Departamentului de Stat şi ai Ambasadei Statel [ ... ]

Citeşte
Lista candidaților învingători ai concursului

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIECOMISIA DE CONCURS AnunțăLISTA CANDIDAȚILOR Nr. Nume, prenume 1. Rusacov Alexei 2. Bordian Marcela 3. Păpuşoi Dan 4. Braga Dumitru & [ ... ]

Citeşte
Anunț cu privire la lista candidaților admiși la proba - interviul

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE  COMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR care au promovat proba scrisă la concursul din 23 aprilie 2018, sunt invitați la următoarea probă – interviul, care va avea loc în sediul Curţii Supreme de Ju [ ... ]

Citeşte
Anunț privind lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de asistent judiciar al Grefei Secretaria...

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE MISIA DE CONCURS  LISTA CANDIDAȚILOR admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de asistent judiciar al Grefei Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie /o Nume, prenume  [ ... ]

Citeşte
Rezumatul cauzei Brudan v. România. Jurisprudență nouă care dă efectivitate unui remediu cu privire la durata procedurilor, făcută...

Brudan v. România/strong> - 75717/14   Hotărârea din 10.4.2018 [Secția a IV-a] icolul 13 Remediu efectiv Jurisprudență nouă care dă efectivitate unui remediu cu privire la durata procedurilor, făcută publică prea târziu pen [ ... ]

Citeşte