Standarde Europene in Justiţie
Justiţie Echitabilă
COMISIA DE CONCURS

        CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE  COMISIA DE CONCURS     Anunţă:       Candidatul Gavdiuc Andrian, care a promovat proba scrisă la concursul din 16 iunie2017, e [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIECOMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR admişi la concursul la proba scrisă pentru ocuparea unei funcţii publice vacante de: șef secție, secția penală din cadrul Direcției generalizare și sistematizare a pract [ ... ]

Citeşte
Bălșan v. România. Articolele 14 și 3. Discriminare și obligații pozitive. Eșecul autorităților de a întreprinde acțiunile adecvat...

Bălșan v. Romstrong>â/strong>nia - 49645/09 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a IV-a] icolul 14 Discriminare Eșecul autorităților de a întreprinde acțiunile adecvate pentru combaterea violenței domestice împotriva femeilor: nbsp;[ ... ]

Citeşte
Paluda v. Slovacia. Articolul 6. Accesul la un tribunal. Imposibilitatea unui judecător de a obține controlul judecătoresc al susp...

Paluda v. Slovacia - 33392/12 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a III-a] icolul 6 Articolul 6-1 Accesul la un tribunal Imposibilitatea unui judecător de a obține controlul judecătoresc al suspendării sale din funcție, atunci c [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

          Curtea Supremă de Justiţie COMISIA DE CONCURS UNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea unei funcţii publice din cadrul Secretariatului Curţii Supreme de Justiţie În conformitate  [ ... ]

Citeşte
Ҫevikel v. Turcia. Articolul 6. Termen rezonabil. Durata excesivă a procedurii de obținere a despăgubirilor ca urmare a actelor de...

Ҫevikel v. Turcia/strong> - 23121/15 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a II-a] icolul 6 Proceduri civile Articolul 6-1 Termen rezonabil Durata excesivă a procedurii de obținere a despăgubirilor ca urmare a actelor de terorism comise:& [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

  CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIECOMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR care au promovat proba scrisă la concursul din 29.05.2017 pentru funcţia publică de consultant în secţia civilă, comercială şi de contencios administrativ din cad [ ... ]

Citeşte
Van Wesenbeeck v. Belgia. Articolul 6. Confidențialitatea identității și a rapoartelor întocmite de către agenți sub acoperire. Re...

Van Wesenbeeck v. Belgia - 67496/10 șistrong> 52936/12 Hotărârea din 23.5.2017 [Secția a II-a] icolul 6 Procedură penalăArticolul 6-1 Proces echitabil Egalitate de arme Confidențialitatea identității și a rapoartelor [ ... ]

Citeşte
ANUNŢ

            CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE  COMISIA DE CONCURS LISTA CANDIDAȚILOR dmişi la concursul proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice de consultant în secţia civilă, comercială [ ... ]

Citeşte
COMISIA DE CONCURS

             Curtea Supremă de Justiţiestrong>   COMISIA DE CONCURS   ANUNŢ cu privire la prelungirea concursului pentru ocuparea unor funcţii publice din cadrul Secretariatului Cur [ ... ]

Citeşte